STRIKKERINGEN PRODUSERES I NORGE

Strikkeringen er utviklet i Norge. Det første steget mot et ferdig produkt, var å søke om patent. Firmaet Bryn Aarflot bisto Jon Audun Thorsen med denne prosessen.
Neste steg var selve designet av Strikkeringen. Bjørn Haugseter hos Cody AS hjalp til med hvordan Strikkeringen burde ende opp som produkt.

Pavels Innovation var firmaet som overtok designjobben. Dette firmaet har spesialkompetanse innenfor produkter som skal støpes i plast.

Innovasjon Norge har også spilt en viktig rolle. De har bistått både med kunnskap og finansiering.

Nå er utvikling og design ferdig, og produksjonen settes i gang. Strikkeringen produseres i Sande i Vestfold.

Fabrikken hvor TheKnitring blir produsert. MVP i Sande. Vi kan absolutt anbefale denne fabrikken til alle som vurderer å få noe støpt i plast.

Møte hos Pavel Innovations, hvor detaljene med Strikkeringen diskuteres.

Rasmus Høgeberg og Song Xue hos Pavels Innovation presenterer noen av produktene de har designet.   https://pavelsinnovation.no/

Plastikk støpemaskin.

VÅRE LOKALER

Strikkeringen vil bli pakket og distribuert fra våre lokaler på Industriveien 1, Sannidal.
Lokalene ligger sør i Norge, rett utenfor Kragerø.
Det er 4 ansatte ved distribusjonslageret. I tillegg har vi en markedsansvarlig lokalisert på Lørenskog utenfor Oslo.

Inngangen til distribusjonslokalene

Fasaden til distribusjonslageret

BLI MED INN OG SE PRODUKSJONEN